Tìm kiếm Blog này

Trulon The Shadow Engine


Cấu Hình

OS: Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Processor: 1,8 GHz
Memory: 1 -2 GB RAM
Graphics: DirectX9 compatible with Shader Model 2.0
DirectX: Version 9.0c
Storage: 800 MB available space


Download Link:
4share: HereOneCloud:  Here

Hướng Dẫn:


1- Tải  về  > giải nén 


2-  Chạy "setup" > 100% > finish


3- Vào thư mục "Crack" chép tât cả vào thư mục game


4- play

0 nhận xét: