Tìm kiếm Blog này

Legacy of Kain Soul Reaver














Gameplay



Cấu hình
    Minimum Requirements:
Windows 98SE/ME/XP/2000
DirectX 9.0c
Pentium III or Athlon at 1GHz
256mb RAM
Supported Graphics Card
DirectX 9 Compatible Sound Card
1g Hard Drive Space after installation

    Recommended Requirements:
Windows XP/2000
Pentium 4 at 2GHz or AthlonXP 2000+
512Mb RAM
Graphics Card: GeForce FX 5xxx or Radeon 9xxx
HDD :1g


Download Link:




4Share:  515mb



OneCloud : 515mb



Hướng Dẫn:




1- Tải  về  > giải nén 



2-  Chạy "setup" > 100% 


Cài game xong yêu câu cài thêm Foxit , Cancel để bỏ không cài 



3 - Play game


0 nhận xét: