Tìm Game Blog này

WALL-EGameplay


Cấu hình

OS: Windows XP/7
Processor: Pentium 4 @ 2 GHz or Athlon Equivalent
Memory: 1 Gb
Hard Drive: 2 Gb free
Video Memory: 64 Mb
Video Card: with Pixel Shader 1.1 Support
Sound Card: DirectX Compatible
DirectX: 9.0c
Keyboard
Mouse


Download Link:
Google:  1.9gb
OneCloud : 1.9gb


Hướng Dẫn:

1-Tải về > Mount ISO - Hoặc giải nén bằng Winrar2- Chạy "Setup" > 100% > Finish


3- Vào thư mục "Crack" chép tất cả vào thư mục game


4- Play game

0 nhận xét: