Tìm Game Blog này

Ray Gigant


Gameplay

Cấu hình
OS: Windows 7 (32bit, 64bit)
Processor: Intel Core i3 1.90 GHz or equivelant
Memory: 4 GB RAM
Graphics: Direct X 11 compatible graphics card with 1GB of ram or equivelant
DirectX: Version 11
Storage: 6GB available space

Download Link:
Google: Here
OneCloud: 1.87gb


Hướng Dẫn:


1- Tải   về > giải nén 


2-  Chạy "RayGigant.exe"  để chơi0 nhận xét: