Tìm kiếm Blog này

Phantom Brave PC
Gameplay
Download Link:Google:  400mb


Mega: 400mb


4share : 400mb


Onecloud: 400mb


Hướng Dẫn:

1-Tải về > giải nén 


2- Chạy "setup" > 100% > Finish 


3- Vào thư mục "PLAZA" chép tat cả vào thư mục game 


4- Play game


____________________________________Lưu Ý____________________________________

Nếu vào game mà bị lỗi như thế nàyVào thư mục "Fix OpenAL32.dll"
Chép file "OpenAL32.dll" theo đường dẫn:


Win 32bit :
C:\Windows\System32


win 64bit :C:\Windows\SysWOW64


0 nhận xét: