Tìm Game Blog này

Parvaneh Legacy of the Lights Guardians
Gameplay


Cấu hình tối thiểu

OS: Windows XP or Higher
Processor: Intel Core 2 Due 2.2 GHz
Memory: 2 GB RAM
Graphics: Geforce 9600 GT or ATI Radeon 4670
Storage: 2 GB available space


Download Link:
Google:  542mbOneCloud: 542mb
ướng Dẫn:


1- Tải   về > giải nén 


2-  Chạy "setup" > 100% > finish


3- Vào thư mục "Crack" chép tât cả vào thư mực game để crack


4- Play game0 nhận xét: