Tìm kiếm Blog này

Medal of Honor 2010


Gameplay


cấu hình
  • OS: Windows XP, Vista, Windows 7
  • Processor: Pentium D 3.0GHz / Core 2 Duo 2.0GHz / Athlon X2
  • Memory: 2GB
  • Graphics: GeForce 7800 GT / ATI X1900
  • Graphics Memory: 256MB

Download Link:Bản Repack cài đặt


Google :  Part1    Part2
OneCloud: Part1   Part2Hướng Dẫn:


1- Tải 2 part về > giải nén 


2-  Chạy "setup" > 100% > Finish


3- Play game

Bản Full cài đặt:

4share:  Part1   Part2   Part3   Onecloud:  Part1   Part2   Part3   Hướng Dẫn:


1- Tải 3 part về > giải nén 


2-  Chạy "setup" > 100% > Finish


3- vào thư mục Crack > chép tất cả vào thu mục game


4-play game

0 nhận xét: