Tìm Game Blog này

Little King's StoryGameplayCấu hình
MINIMUM:
OS: Windows XP, Windows 7, Windows 8.1 
Processor: Intel Core i3-530 @ 2.93 GHz 
Memory: 2 GB RAM 
Graphics: NVIDIA Geforce 450 
DirectX: Version 9.0 
Storage: 5 GB available space 
Sound Card: Compatible with DirectX

RECOMMENDED:
OS: Windows 7, Windows 8.1 
Processor: Intel Core i5-3350 @ 3.7 GHz 
Memory: 4 GB RAM 
Graphics: NVIDIA Geforce 650 
DirectX: Version 9.0 
Storage: 5 GB available space 
Sound Card: Compatible with DirectX

Download Link:
Google: 2.5gb
OneCloud: 2.5gb

Hướng Dẫn:


1- Tải   về > giải nén 


2-  Chạy "setup" > 100% > finish


3- Vào thư mục "PLAZA" chép tât cả vào thư mục cài game để crack


4- Play game0 nhận xét: