Tìm Game Blog này

F1 Race StarsGameplay


Cấu hình
OS: Windows Vista or Windows 7
Processor: Intel Core 2 Duo @ 2.4Ghz or AMD Athlon X2 5400+
Memory: 2 GB RAM
Graphics: AMD HD2600 or NVIDIA Geforce 8600
DirectX®: 11
Hard Drive: 5 GB HD space
Sound: Direct X compatible soundcard

Download Link:
Google: 2.9gbOneCloud: 2.9gb


Hướng Dẫn:


1- Tải  về  > giải nén 


2-  Chạy "setup" > 100% > finish


3- Play game0 nhận xét: