Tìm kiếm Blog này

Crime Life Gang WarsGameplay

Cấu Hình

Minimum System Requirements
OS: Windows 2000/XP
Processor: Pentium 3 @ 1.2 GHz or Equivalent
Memory: 256 MB
Hard Drive: 3 GB Free
Video Memory: 32 MB (nVidia GeForce/ATI Radeon)
Sound Card: DirectX Compatible
DirectX: 9.0c
Keyboard & Mouse
DVD Rom Drive

Recommended System Requirements
OS: Windows 2000/XP
Processor: Pentium 4 @ 2 GHz or Equivalent
Memory: 512 MB
Hard Drive: 3 GB Free
Video Memory: 128 MB (nVidia GeForce FX)
Sound Card: DirectX Compatible
DirectX: 9.0c
Keyboard & Mouse
DVD Rom Drive
Supported Graphic Chipsets:
ATI – Radeon 9800/9700/9600/9200/9000/8500/9100
Nvidia – Geforce FX series, Geforce 6800, Geforce 4 Ti 4600/4400, Geforce 3 Ti 200


Download Link:Google:  780mb
OneCloud : 780mb


Hướng Dẫn:
1-Tải về > giải nén


2- Chạy "setup.reg" > nhấn ok


3- Chạy "crimelife.exe" để vào game

0 nhận xét: