Tìm Game Blog này

Mugen Souls
Nữ thần quyền lực” (Undisputed God) Chou-Chou, sau khi thống trị 7 thế giới trong phần đầu nay đã trở lại với mục tiêu khác vì quá buồn chán, đó là xâm chiếm một vũ trụ khác và lặp lại kịch bản cũ với 12 thế giới mới.

Tại đây, Chou-Chou vô tình gặp được “Nữ thần tối cao” (Ultimate God) Syrma vừa mới được thức tỉnh. Sau nhiều tình huống dở khóc dở cười, Chou-Chou vô tình bị “hút” hết sức mạnh và bị thu nhỏ bởi chiếc quan tài mà Syrma luôn mang bên mình. Vì thế cuộc phiêu lưu của bộ đôi “một mới một cũ” giờ đây nhằm mục đích du hành qua 12 thế giới để tìm cách khôi phục lại năng lực cho Chou-Chou và khám phá bí ẩn ở thiên hà mới
này.
* Yêu cầu hệ thống:
Minimum:
OS: Windows XP
CPU: 2.13GHz Intel Core2 Duo or equivalent
RAM: 4 GB RAM
Graphics: DirectX 9.0c compatible graphics card with 512Mb RAM and support for v3 shaders
DirectX: Version 9.0c
HDD: 4 GB available space
Recomended:
OS: Windows 7 or later
CPU: 3GHz Intel i3 or equivalent
RAM: 4 GB RAM
Graphics: DirectX 9.0c compatible graphics card with 1GB RAM and support for v3 shaders
DirectX: Version 9.0c
HDD: 4 GB available space

Download Link:Google: Part1   Part2   Part3   Part4

Mega: Part1   Part2   Part3   Part4


Hướng Dẫn: 
Phần mềm UltraISO

1-Tải 4 part về > nối lại > được 1 file ISO
2- Mount ISO hoặc (giải nén bằng Winrar)
3- Chạy "setup" > 100%> Finish
4- Vào thư mục "Crack" chép tất cả vào thư mục game
5- Play


0 nhận xét: