Tìm kiếm Blog này

Three Kingdoms Fate of The Dragon


Gameplay


Cấu hình
OS: WinXP - Win7
CPU: P4 : 2.0.ghz
Ram: 512mb WinXP - 1GB Win7
HHD: 100Mb
VGA: 64mb

Download Link


Google: 83mb


Mega: Here

Hướng Dẫn :


1-Tải về> giải nén
2- Chạy "
SetupReg.exe" >OK
3- Chạy "
sanguo.exe" > để chơi
0 nhận xét: