Tìm kiếm Blog này

[China Game] Tiếu Ngạo Giang Hồ 2 - Ngũ Nhạc Kiếm Phái
Gameplay

Cấu Hình

Tối Thiểu
OS: Windows XP 
Processor: Dual Core  : 2.0ghz
Memory: 1 GB RAM 
Graphics: 256 MB VRAM, 3D accelerator compatible w/ DirectX 9.0c 
DirectX: Version 9.0c 
Hard Drive: 1 GB available space 
Sound Card: Compatible with DirectX 9.0c

Đề Nghị
OS: Windows XP, Vista, 7 
Processor: Core 2 : 2.0ghz
Memory: 2 GB RAM 
Graphics: 512MB VRAM, 3D accelerator compatible w/ DirectX 9.0c 
DirectX: Version 9.0c 
Hard Drive: 1 GB available space 
Sound Card: Compatible with DirectX 9.0c

Download Link:


Google: 3.3gb

Mega: 3.3gb

Kumpulbagi: Here


Hướng Dẫn:

1- Tải về > giải nén 

2) Vào thư mục "DAEMON Tools Lite" > chạy "卸载.bat" >nhấn 

Enter như hình:3- Chạy "Swordman2.exe" để chơi

Nếu chơi game mà báo CD thì tải Fix CD-Rom tại đây hoặc tại đây về >chép vào thư mục game 


0 nhận xét: