Tìm kiếm Blog này

[China Game] Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3
仙剑奇侠传3中文版


Cấu hình

OS: Windows XP -Win7
Processor: 2.13GHz Intel Core2 Duo or equivalent
Memory: 1 -2 GB RAM
Graphics: DirectX 9.0c compatible graphics card with 64Mb RAM and support for v3 shaders
DirectX: Version 9.0c
Hard Drive: 10 GB available space
Sound Card: DirectX 9.0c compatible sound card

Download Link:


Google: Part 1   Part 2

Hướng Dẫn:

 1-Tải 2 part về > giải nén

2- Chạy "PAL3.exe" >ok > play


## Lưu ý nhỏ ##

Nếu báo chưa Crack 

Giải nén "PAL3.rar" chép "PAL3.exe" vào thư mục game để Crack

0 nhận xét: