Tìm kiếm Blog này

Soul Saber 2


Gameplay


Cấu Hình

OS: Windows XP 
Processor: Dual Core  : 2.0ghz
Memory: 1 GB RAM 
Graphics: 256 MB VRAM, 3D accelerator compatible w/ DirectX 9.0c 
DirectX: Version 9.0c 
Hard Drive: 1 GB available space 
Sound Card: Compatible with DirectX 9.0c

Download Link:


Google : 302mb

Mega: 302mb

Kumpulbagi: 302mb


Hướng Dẫn:1- Tải về > giải nén

2) Chạy "soulsaber2.exe" > nhấn như hình để vào game0 nhận xét: