Tìm kiếm Blog này

Fatal Zero Action


GameplayCấu Hình

Tối Thiểu
OS: Windows XP 
Processor: Dual Core  : 2.0ghz
Memory: 1 GB RAM 
Graphics: 256 MB VRAM, 3D accelerator compatible w/ DirectX 9.0c 
DirectX: Version 9.0c 
Hard Drive: 1 GB available space 
Sound Card: Compatible with DirectX 9.0c

Đề Nghị
OS: Windows XP, Vista, 7 
Processor: Core 2 : 2.0ghz
Memory: 2 GB RAM 
Graphics: 512MB VRAM, 3D accelerator compatible w/ DirectX 9.0c 
DirectX: Version 9.0c 
Hard Drive: 1 GB available space 
Sound Card: Compatible with DirectX 9.0c

Download Link:


Google : 463mb

Mega: 463mb

Kumpulbagi: 463mb


Hướng Dẫn:

1- Tải về 

2- Mount ISO hoặc ( giải nén bằng Winrar )

3) Chạy "Setup" > 100% > Finish

Chi tiết

(1) Next


Chọn nơi cài game

(2) Next(3) Finish
Tùy chình độ phân giải màn hình, phím 
0 nhận xét: