Tìm Game Blog này

Dou PrincessGameplay


Cấu Hình

Processor speed: Pentium IV 800 ghz or Athlon
Memory RAM: 256 Mb for Windows XP and 1 Gb for Vista and 7
Operating System: Windows XP/Vista/7
Free Harddisk Space: 100 Mb
DirectX Version: 8
Sound Card: DirectX Compitable
Keyboard and mouse

Download Link:


Google: 80mb

Mega: 80mb

4share:  80mb

Onecloud:  80mb

Hướng Dẫn:


1- Tải về > giải nén

2) Chạy "DCUSTOM.EXE" để tùy chỉnh game. 

 Chạy "DUOPRI.EXE" để chơi0 nhận xét: