Tìm kiếm Blog này

Daemon Vector 2005


GameplayCấu Hình
Windows XP/7​
Processor Intel Pentium 2.0 GHz or equivalent AMD​
512 MB RAM​
1.4gb Free HDD​
DirectX 9.0c​
64 MB video card compatible with DirectX 9.0c​

Download Link:


Google: Here

Mega: 922mb

Kumpulbagi: 922mb


Hướng Dẫn:


1- Tải về > giải nén 

2) Chạy "setup" > 100%> Play.


0 nhận xét: