Tìm Game Blog này

[China Game] Tân Phong Thần Diễn Nghĩa


Cấu Hình
OS: Windows XP 
Processor: Dual Core  : 2.0ghz
Memory: 1 GB RAM 
Graphics: 256 MB VRAM, 3D accelerator compatible w/ DirectX 9.0c 
DirectX: Version 9.0c 
Hard Drive: 1 GB available space 
Sound Card: Compatible with DirectX 9.0c


Download Link:


Google : 812mb

Mega:

Kumpulbagi:

Hướng Dẫn:


1- Tải về > giải nén

2- Chạy "COSG.exe" để chơi

( Trường hợp chơi game mà yêu cầu Crack thì chạy "f.reg" >ok )


Diễn Đàn Thảo Luận Game China


0 nhận xét: