Tìm kiếm Blog này

Kult : Heretic Kingdoms

Gameplay


Cấu Hình
CPU:1.8 Ghz 
512 MB RAM
DirectX 9.0 compatible 3D-Graphic card with 64 MB RAM
Windows® 2000, Windows® XP +SP1
2 GB free fixed disk storage
DirectX® 9.0a or higher

Download LinkGoogle : 550mb

Mega: 550mb

Kumpulbagi: 550mb

Hướng Dẫn:


1) Tải về >giải nén


2) Chạy "setup" > 100%> Finish


3) Play0 nhận xét: