Tìm Game Blog này

Euro Truck Simulator 2 Scandinavia
Gameplay

Cấu Hinh

Tối Thiểu
OS: Windows 7
Processor: Dual core CPU 2.4 GHz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: GeForce GTS 450-class (Intel HD 4000)
Hard Drive: 2000 MB available space
Đê Nghị
OS: Windows 7 64-bit
Processor: Quad core CPU 3.0 GHz
Memory: 6 GB RAM
Graphics: GeForce GTX 760-class
Hard Drive: 2000 MB available space

Download Link


 


Google : 2.4gb


Mega:

Kumpulbagi: 2.4gbHướng Dẫn:


1)Tải về > mount ISO hoặc (giải nén bằng Winrar)


2) Chạy "setup" > 100% > Finish 


3) Vào thư mục "SKIDROW" chép thư mục "bin" vào thư mục cài game theo đường dẫn

Mặc định :

C:\Program Files\SCS Software\Euro Truck Simulator 2 - Scandinavia

Hoặc

XXX\SCS Software\Euro Truck Simulator 2 - Scandinavia (XXX là nơi bạn cài game, VD: D,E,F....)


0 nhận xét: