Tìm Game Blog này

[China Game] Tuyệt Đại Song Kiều - Tiền TruyệnGameplay


Cấu Hình

OS: WinXP - Win7
Cpu: Pentium 4: 2.0ghz
Ram: 1G
VGA: 64mb
HHD: 2.5gb

Download Link:


Google: Part 1   Part 2   Part 3   Part 4   Part 5

( Size: 2.5gb)

Mega: Part 1  Part 2  Part 3  Part 4   Part 5


Kumpulbagi: Part 1   Part 2   Part 3   Part 4   Part 5


Phần mềm nối file


Hướng Dẫn:


Tải 5 part về> nối lại > giải nén> chạy "TTHZ.exe" để chơi


Diễn Đàn Thảo Luận Game China


0 nhận xét: