Tìm kiếm Blog này

[China Game] Tân Tuyệt Đại Song Kiều 3 - Minh Nguyệt Cô Tinh

tên tiếng trung :新绝代双骄3:明月孤星 中文版


GameplayCấu Hình
Windows XP/7​
Processor Intel Pentium 2.0 GHz or equivalent AMD​
512 MB RAM​
1.4gb Free HDD​
DirectX 9.0c​
64 MB video card compatible with DirectX 9.0c​

Download Link:


Google: Here

Mega: 1.19gb

Kumpulbagi: 1.19gbHướng Dẫn:

1- Tải về > giải nén 

2) Chạy "setup" > 100%> Play.

Chi tiết


Chơi game ngoài Desktop


0 nhận xét: