Tìm kiếm Blog này

Metal Gear Solid IntegralGameplayCấu Hình
OS: Windows XP
Processor: 2.0 GHz
Memory: 1g
Hard Drive: 1 Gb free
Video Memory: 128 Mb
Sound Card: DirectX Compatible
DirectX: 9.0c

Download Link


Google : 733mb


Mega : 733mb


Kumpulbagi: 733mb


Hướng DẫnTải về > giải nén > Chạy "setup" > 100% > Play game0 nhận xét: