Tìm Game Blog này

ImpireGameplay

Cấu Hình
OS: Windows XP/Vista/7
Processor: INTEL Core 2 Duo E4300 1.8GHz
RAM: 2 GB
Video Memory: 512 MB
Video Card: NVIDIA GeForce GT 520 or ATI Radeon HD 6350
Sound Card: DirectX Compatible
DirectX: 9.0c
Hard Drive: 3 GB free

Download Link

 

Google :873mb


Upfile: 873mb


Mega:Hướng Dẫn:


1) Tải về >giải nén


2) Chạy "setup" > 100%>Play 


0 nhận xét: