Tìm kiếm Blog này

[China Game] Thanh Xà 2
Tên: 青蛇2 简体中文版

Cấu hình
OS: WinXP - Win7
CPU: P4 : 2.0.ghz
Ram: 512mb WinXP - 1GB Win7
HHD: 100Mb
VGA: 64mb

Download Link


Google: Part1    Part2


Mega:  Part1   Part2


Kumpulbagi: Part1   Part2 Hướng Dẫn :Phần mềm nối file

Phần mềm tạo đĩa ảo


Game chơi ổn định trên WinXP

1-Tải 2 part về>nối lại> giải nén


2-  Mount đĩa ảo file "
cdkey.iso" trước

3- Chạy "SnakeII.exe" để chơi


0 nhận xét: