Tìm Game Blog này

[China Game] Sở Lưu Hương
Tên Tiêng Trung : 楚留香新传:桃花传奇
Gameplay

Cấu Hình
OS: Win XP, Win 7
CPU : Dual Core
Ram: 512 mb-1gb
VGA: 128mb
HHD: 1.5gb

Download Link


Google : 1.2gb


Mega:Hướng Dẫn:


1) Tải về > giải nén 

2) Chạy "CrhSp" để chơi


Diễn Đàn Thảo Luận Game China

0 nhận xét: