Tìm Game Blog này

[China Game] Dị Vực Cuồng TưởngCấu Hình
OS: WinXP- Win7
CPU: Pentium 3-4: 1.8ghz
RAM:  1GB
VGA: 64mb
HHD: 1.2gb

Download Link:


Google: Part 1   Part 2


Mega: Part 1   Part 2


Kumpulbagi: Part 1   Part 2

(Size: 1.1gb)

Hướng Dẫn:

Phần mềm nối File

1-Tải 2 part về> nối lại > giải nén


2- Chạy "
netshow_setup" > cài đặt >100%>Finish


3- Play game ngoài Desktop 

hoặc vào thư mục game chạy "foolishgame.exe" để chơi

Chi tiết cài đặtDiễn Đan Thảo Luận Game China0 nhận xét: