Tìm Game Blog này

Dragon Ball Z Warrior Chronicles


GameplayCấu Hình

OS : Win XP, 7 ,8
CPU : Dual Core : 1.8 - 2.0 ghz
Ram : 1 gb
HDD : 150 mb
VGA : 128 mb

Download Link :

Google :  ver 1.1 : 76mb

                 ver 1.2 : 100mb


Hướng Dẫn :

Tải về > Giải nén > Play
0 nhận xét: