Tìm Game Blog này

[China Game] Thiên Địa Kiếp 2 - Thiên Ma Truyền
TÊN TIẾNG TRUNG: 天地劫外传:寰神结 繁体中文版Gameplay

Cấu Hình
OS:Win XP, Win 7
CPU: Dual Core : 2.0ghz
Ram:1 gb
VGA: 128mb
HHD: 1.5gb


Download Link


Google : 


Mega:

Kumpulbagi: 1.8gb
Hướng Dẫn:1) Tải về > giải nén 2) Chạy "寰神劫" hoặc "Game" để chơi 

hoặc vào thư mục "Exe" chạy "Rpg" để chơi


Diễn Đàn Thảo Luận Game China


0 nhận xét: