Tìm kiếm Blog này

[China Game] Thánh Linh Kỵ Sĩ

圣灵骑士

Cấu Hình

OS: WinXp- 7
CPU: P4: 1.8ghz
RAM: 1GB RAM
Graphics: 64mb
HDD:  700mb available space

Download Link:


Google: 172mb

Mega: Here

Kumpulbagi: Here

Hướng Dẫn: 


1- Tải về >giải nén
2- Chạy  "Soul.exe" để chơi

0 nhận xét: