Tìm Game Blog này

[China Game] Ngự Thiên Hàng Ma Truyện 3D ( Beta Offline )


Gameplay


Cấu hình 

  • OS: Windows XP, Windows 7, Windows 8
  • Processor: 2Ghz Dual Core or AMD equivalent
  • Memory: 2 GB RAM
  • Graphics: 512MB video cards Pixel Shader 4.0 (Geforce 8xxx-ATI HD2xxx)
  • DirectX: Version 9.0c
  • Hard Drive: 1.2 GB available space
  • Sound Card: DirectX sound device


Download Link


Google : 783mb


Hướng Dẫn


1) Tải về > giải nén > chạy "setup"  > Play


Diễn Đàn Thảo Luận Game China


0 nhận xét: