Tìm kiếm Blog này

[China Game] Ngọa Long Phượng Sồ


 Cấu hình

OS: WinXp- Win7
CPU: P4: 1.8ghz
RAM: 1GB
VGA: 64mb
HHD: 500mb


Download Link:


Google: 274mb


Mega: Here


Kumpulbagi: Here


Hướng Dẫn:


Tải về > giải nén > chạy "d&p.exe" để chơi0 nhận xét: