Tìm kiếm Blog này

[China Game] Bích Tuyết Tình Thiên 1
碧雪晴天简体中文硬盘版

Cấu Hình
OS: Windows XP -7
Processor: Dual Core  : 2.0ghz
Memory: 1 GB RAM 
Graphics: 256 MB VRAM, 3D accelerator compatible w/ DirectX 9.0c 
DirectX: Version 9.0c 
Hard Drive: 1 GB available space 
Sound Card: Compatible with DirectX 9.0c

Download Link:


Google: 399mb

Mega: Here

Kumpulbagi: Here

Hướng Dẫn:
1- Tải về > giải nén > chạy "setup" >100% > Finish
2- Play

0 nhận xét: