Tìm kiếm Blog này

[China Game] Wind Fantasy 4 - Phong Sắc Hồng Tưởng 4


Cấu Hình
OS: WinXP - Win7
CPU: P4: 2.0ghz
Ram: 1GB
VGA: 64mg
HHD: 1.5gb

Download Link:

ver : 0.0


Google:  732mb


Mega:


Kumpulbagi: Here


Hướng Dẫn:


Tải về > giải nén > Chạy "Wind4.exe" để chơi0 nhận xét: