Tìm Game Blog này

[China Game] Lộc Đỉnh Ký 2Cấu Hình
Windows XP/7​
Processor Intel Pentium 2.0 GHz or equivalent AMD​
512 MB RAM​
1.4gb Free HDD​
DirectX 9.0c​
64 MB video card compatible with DirectX 9.0c​

Download Link:


Google:890mb

Mega: Here

Kumpulbagi: Here


Hướng Dẫn:Tải về > giải nén > chạy "main.exe" để chơi


0 nhận xét: