Tìm Game Blog này

[China Game] Bách Hoa Vật Ngữ: Kính Hoa Duyến


Cấu Hình

OS: WinXP - Win7
CPU: Doul Core : 1.8GHz
Ram: 512mb - 1GB
HHD: 500mb
VGA: 64mb

Download Link:


Google: Here


Mega: Here


Kumpulbagi: 413mb


Hướng Dẫn:


Tải về > giải nén > Chạy "JHYbexe" để chơi


0 nhận xét: