Tìm kiếm Blog này

Frozen HearthGameplay


Cấu Hình
OS: Windows Vista/7
Processor: INTEL Core 2 Duo E6750 2.66GHz
RAM: 2 GB
Video Memory: 1 GB
Video Card: NVIDIA GeForce GT 230 or ATI Radeon HD 6550D
Sound Card: DirectX Compatible
DirectX: 9.0c
Hard Drive: 3.5 GB free

Download Link:

Google :  Part 1   Part 2  (Size : 1.8gb)
Mega :  Part 1   Part 2  ( Size : 1.8gb)

Hướng Dẫn:


1) Tải 2 part về > giải nén được 1 file ISO và 1 thư mục Crack
2) mount file ISO hoặc ( giải nén bằng Winrar) > Chạy " setup
3 ) Vào thư mục " Crack" chép tất cả vào thư mục cài game để crack
4) Play game

0 nhận xét: