Tìm kiếm Blog này

Chernobyl Commando


Gameplay


Cấu Hình

Operating System: Windows XP, Vista, 7.
Processor: Intel Core2 Duo With 2.0GHz.
RAM: 1.5GB
Graphic Card: 512MB
Hard Disk Space: 4.45GB up to free.
Sound System: Direct-X V9.0c Compatible.

Download Link:


Google : Part 1   Part 2  Part 3         ( Size : 1.5gb)
Mega: Part 1  Part 2  Part 3
4Shared : Part 1   Part 2   Part 3  

Hướng Dẫn:


1) Tải 3 part về > giải nén được 1 file ISO
2) Mount ISO hoặc ( giải nén bằng Winrar)
3) Chạy " setup" > Play

0 nhận xét: