Tìm kiếm Blog này

Ys.The.Oath.in.Felghana (Reloaded)

Gameplay


Cấu Hình

# Hệ điều hành: Windows 7, Vista, và XP
# Bộ xử lý: Pentium 4 - Core 2
# RAM:512mb - 1gb
# Video Card RAM: 128mb
# Hard Drive Space: 2gbDownload Link:
Google : Part1  Part2 
(Size: 1.1gb)

Hướng Dẫn:

1) Tải về 2 part nối lại được 1 file ISO >Mount ISO hoặc (giải nén bằng Winrar) > Chay "setup
2) Play

0 nhận xét: