Tìm Game Blog này

Iesabel

GamePlay


Cấu Hình
OS: Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Processor: Intel Dou Core 2.0 - Core 2 : 2.4 Ghz
Memory: 1.5 - 2 GB RAM
Hard Disk Space: 1 .5 GB HD space
Video Card: Intel HD Graphics 3000 / AMD HD2600 / NVIDIA Geforce 8600
DirectX®: 11
Sound: Direct X compatible soundcard

Download Link:

Google : 867mb
Mega: 867mb

Hướng Dẫn:1) Tải về >Giải nén 

2) Chạy "setup" >Play


0 nhận xét: