Tìm Game Blog này

Blood Knights


GameplayCấu Hình
OS: Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Processor: Intel Core 2 Duo @ 2.4Ghz or AMD Athlon X2 5400+
Memory: 2 GB RAM
Hard Disk Space: 1 GB HD space
Video Card: Intel HD Graphics 3000 / AMD HD2600 / NVIDIA Geforce 8600
DirectX®: 11
Sound: Direct X compatible soundcard


Download Link:


Google :674mb

4Shared : 674mb

Mega :674mb

Hướng Dẫn:

1) Tải về >Giải nén 
2) Chạy "setup" >Play0 nhận xét: