Tìm kiếm Blog này

[China Game] Phong Vân 2 : Thất Vũ Khí
风云2七武器中文版


Cấu hình
OS: Windows XP - Win7
Processor: 2.13GHz Intel Core2 Duo or equivalent
Memory: 1GB RAM
Graphics: DirectX 9.0c compatible graphics card with 64 RAM and support for v3 shaders
DirectX: Version 9.0c
Hard Drive: 1.2gb available space
Sound Card: DirectX 9.0c compatible sound card

Download Link:


Google : 345mb

Mega: Here


Kumpulbagi: Here


Hướng Dẫn:


1- Tải về>giải nén


2- Chạy "setup" > 100% >Finish

3- Play

Chi Tiết
0 nhận xét: