Tìm kiếm Blog này

[China Game] Ngọa Hổ Tàn Long Chi Thanh Minh Kiếm
卧虎藏龙之青冥剑 完整中文版


Cấu hình
 Operating System: Windows XP SP2, Windows Vista 
* CPU Processor: Intel Pentium D (Dual Core) 2.8GHZ 
* Memory: XP - 1 GB RAM, Vista – 2GB RAM 
* Hard Disk Space: 3GB
* VGA: 64mb


Download Link:Đường truyền tốc độ mạng không cao nên tải link 

Kumpulbagi để tránh lỗi file 


Google:  Part1   Part2Mega:  Part1   Part2Kumpulbagi:  Part1   Part2Hướng Dẫn: 1- Tải 2 part về> giải nén

2-  Chạy "tiger.exe" để chơi

0 nhận xét: