Tìm kiếm Blog này

BLAZERUSH


GameplayCấu Hình

* Processor: 2.8 GHz Intel Pentium 4 or equivalent / 3.2 GHz Intel Pentium 4 
* Memory: 1 GB RAM / 1.5 GB RAM
* Graphics: 128 MB Video card with Pixel Shader 3.0
* DirectX Version: DirectX 9.0c
* Sound: DirectX Compatible
* Hard Drive: 2 GB of free space


Download Link:


Google : 750mb

Hướng Dẫn:


1 ) Tải về > giải nén > 1 file iso 

2 ) Mount file ISO hoặc giải nén trực tiếp bằng Winrar

3 ) Cài đặt game

4) copy tất cả trong thư mục " SKIDROW" vào thư mục game để 

Crack 

5) Play game

0 nhận xét: