Tìm Game Blog này

Avatar The Last Airbender

Gameplay
Cấu Hình
* Hệ điều hành: Windows XP hoặc Vista
* Processor: Pentium 3 - 800MHz or better
* RAM: 256 MB for XP, 512 MB for Vista
* Video Card RAM: 32MB, 3D hardware acceleration required
* Đĩa cứng trống: 200 MB


Download Link:


Google : 352mb


Hướng Dẫn:

1 ) Tải về > giải nén > setup > play0 nhận xét: