Tìm Game Blog này

18 WOS Pedal To The Metal - Game Mô Phỏng Lái Xe Tải Hạng Nặng
Gameplay

Cấu Hình
OS: Microsoft Windows XP / Vista / 7
Processor: Intel Pentium 4 at 3.2 Ghz / Intel Pentium D at 2.66 Ghz / AMD Athlon™ 64 3500+ or better
Video Card: 256 MB DirectX 9.0-compliant card with Shader Model 3.0 support. 
Memory: 1 GB for XP / 2 GB for Vista, 7
Hard Disk: 1 GB of free 
Sound Card: DirectX 9.0 
Direct X: DirectX 9.0 / DirectX 10.0

Download Link:

Google : 120mb

4Shared : 120mb        > Hướng dẫn tải link 4Shared <

Kumpulbagi: 120mb

Hướng Dẫn:

1 ) Tải về > giải nén

2) Chạy "Setup" hoặc "launcher" chọn "Intalls" để cài đặt như hình


 3 ) Play game ngoài deskop