Tìm Game Blog này

Thunder Wolves
GamePlay


      Cấu Hình

  • Windows Xp,7,Vista,8
  • Ram:2 GB
  • Video Memory: 256 MB
  • CPU: Intel Pentium 4 @ 2.0 GHz or Higer
  • Hard Space :2 GB Free

Download Link:


Google : 375mb  

FileDrive :

Hướng Dẫn:


1 ) Tải về > giải nén 

2) Chạy Setup > Play