Tìm kiếm Blog này

Soldier Of Fortune Payback
Bạn nghĩ rằng bạn có thể nói từ thiên đàng địa ngục? Bạn có nghĩ rằng bạn có thể đối phó với kẻ thù sợ hãi điên xác định lái xe nhân loại thành một tổng số hỗn loạn? Bạn đã sẵn sàng đểchơi một phần của một lính đánh thuê dũng cảm luôn luôn sẵn sàng để đối mặt với cảm giác mạnh và nguy hiểm và để có được tham gia vào chiến đấu đẫm máu?Nếu câu trả lời là "không", sau đó đọc thêm là vô dụng ... nhưng nếu câu trả lời là "có" thì lính của tạp chí Fortune hoàn vốn là dành cho bạn! Bạn sẽ chơi như Thomas Mason, một lính đánh thuê với mục tiêu là để phấn đấu khó khăn để giải phóng thế giới từ các mối đe dọa khủng bố. Để đạt được của mục tiêu ông sẽ được cung cấp với hơn 30 loại vũ khí khác nhau như các loại khác nhau của lật, súng máy phụ, vật liệu nổ, file đính kèm khác nhau cho các loại vũ khí và vũ khí nguyên mẫu. 
GamePlayCấu Hình:
Minimum System Requirements:
CPU: 2.5GHz Intel® Pentium® 4 processor 
RAM: 512MB RAM
VGA: 256MB DirectX 9.0c Compatible 3D accelerated video card with pixel/vertex shaders version 2.0 - ATI Radeon x800 or Nvidia GeForce 6800
DX: DirectX 9.0c
OS: Windows 98SE, Windows 2000, Windows XP, Windows Millennium Edition (Windows Me), Windows Vista
HDD: 3.3 GB uncompressed Hard Drive Space
Sound: DirectX 9.0c-compatible sound card

Download Link:


Google :  Part 1    Part 2  Part 3  Part4  (2.3GB)

4Shared :

Hướng Dẫn:1 ) Tải về > giải nén 

2 ) Chạy "setup" để giaỉ nén > Play