Soldier Of Fortune 2

GamePlay


Cấu Hình
Windows Xp,7,Vista
Cpu: 450MHz
Ram: 128MB
Hard: 1.3 GB
Video Memory: 16Mb 3D

      

Download Link:


Google  : 185mbMega : 185mb 


Kumpulbagi:


Hướng Dẫn:


1 ) Tải về > giải nén

2) Chạy "setup" > 100% >Finish 

3) Play